ZGODA UŻYTKOWNIKA

1. Postanowienia ogólne.
1.1. Niniejszy tekst stanowi Umowę pomiędzy sklepem internetowym „aromattherapy.com”, zwanym dalej „Sklepem internetowym”, a użytkownikiem usług sklepu internetowego, zwanym dalej „Kupującym”, i określa warunki rezerwacja na przymiarkę lub zakup towaru za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego.
1.2. Odwiedzanie stron serwisu lub składanie zamówień w zasobie aromatherapy.com oznacza pełną i bezwarunkową akceptację przez Kupującego warunków niniejszej Umowy. Fakt korzystania przez Kupującego z serwisu www.aromattherapy.com Sprzedawca traktuje jako zgodę na warunki umowy z danego momentu.
1.3. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona i/lub uzupełniona przez Sprzedawcę jednostronnie bez specjalnego powiadomienia. Nowa lub zmieniona Umowa wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia na stronie sklepu internetowego.
1.4. Strona jest przedmiotem praw własności intelektualnej Sprzedawcy, w tym zdjęć katalogowych, logo, projektów, opisów, artykułów i innych informacji. Wszelkie wyłączne majątkowe prawa autorskie do Strony należą do Sprzedawcy.
1.5. Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy. Kwestie nieuregulowane Umową będą rozstrzygane zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy.
1.6. Sprzedający zastrzega sobie pełne i bezwarunkowe prawo do jednostronnej zmiany, uzupełniania, usuwania i korygowania dowolnych punktów i części punktów Regulaminu bez uprzedniego powiadamiania Kupujących w jakikolwiek sposób. Nie jest to jednak powodem odmowy przyjęcia przez Sprzedawcę zobowiązań wynikających z Zamówień już złożonych przez Kupującego. Tekst obecnej Umowy jest dostępny na stronie aromatherapy.com/privacy-policy

2. Terminy i definicje
2.1. „Produkt” – asortyment prezentowany w sklepie internetowym.
2.3. „Zamówienie” – należycie wypełniona w sklepie internetowym decyzja kupującego o dokonaniu rezerwacji na przymiarkę lub zakup produktu.
2.4. „Sklep internetowy” – należący do Sprzedawcy zasób internetowy www.aromattherapy.com, w którym prezentowane są Towary oraz warunki ich rezerwacji, zakupu i dostawy.
2.5. „Kupujący” – osoba fizyczna lub prawna, która zgodnie z warunkami Umowy z Użytkownikiem podjęła decyzję o zakupie oferowanego produktu w sklepie internetowym i złożyła odpowiednie zamówienie.
2.6. „Gość” – osoba odwiedzająca Stronę, która przynajmniej raz ją odwiedziła.
2.7. „Sprzedawca” – administracja serwisu, która zapewnia dostęp do serwisu www.aromattherapy.com i jego usług.

3. Procedura składania zamówienia
3.1. W celu zakupu Produktu w Sklepie Internetowym Kupujący składa zamówienie za pomocą odpowiedniego interfejsu znajdującego się na stronach Sklepu Internetowego.
3.2. Składając Zamówienie, Kupujący zobowiązuje się do podania rzetelnych i dokładnych informacji o sobie, swoich danych kontaktowych oraz szczegółów swojego Zamówienia. Sprzedający gwarantuje, że informacje otrzymane od Kupującego nie zostaną przekazane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy.
3.3. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji, które uniemożliwiły Sprzedającemu należyte wywiązanie się ze swoich zobowiązań wobec Kupującego.
3.4. W przypadku zamówienia towaru w nocy lub po godzinach, a także w weekend lub święto, zamówienie uważa się za otrzymane o godzinie 10:00 następnego dnia roboczego.
3.5. Po złożeniu zamówienia w serwisie Kupujący otrzymuje powiadomienie o dokonanej rezerwacji lub zamówieniu produktu za pośrednictwem wiadomości SMS lub na podany podczas rezerwacji adres e-mail. Kupujący może otrzymać powiadomienie o wysyłce zamówienia lub jego dostarczeniu od firmy specjalizującej się w dostawie towarów.
3.6. Kupujący ma prawo anulować zamówienie w dowolnym momencie przed jego wysłaniem do Kupującego, powiadamiając o tym telefonicznie lub mailowo kierownika sklepu internetowego.
4. Informacje o towarach
4.1. Informacje o produkcie mają charakter informacyjny. Wszelkie zmiany mogą być w nich wprowadzane bez uprzedniego powiadomienia Kupujących i Odwiedzających Witrynę.
4.2. Zdjęcia dołączone do Produktu mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu Produktu. Towarzyszące opisy/charakterystyki produktów nie są wyczerpujące i mogą zawierać błędy typograficzne. W celu wyjaśnienia informacji o Produkcie Kupujący może skontaktować się z Działem Wsparcia. Aktualizacja informacji, prezentacjazamieszczonych w Witrynie, odbywa się codziennie.
4.3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do poszerzania i zmniejszania oferty produktowej w Serwisie, regulowania dostępu do zakupu dowolnego towaru, a także do zawieszenia lub wstrzymania sprzedaży dowolnego towaru według własnego uznania.

5. Koszt i kolejność płatności Zamówienia.
5.1. Płatność za Towar dokonywana jest w walucie narodowej Ukrainy - hrywien lub dolarach. Kupujący dokonuje płatności za Zamówienie w dowolny dogodny sposób oferowany przez sklep internetowy w dziale TOWARY.
5.2. W przypadku płatności Zamówienia gotówką przy odbiorze, Kupujący płaci za zamówienie w momencie dostarczenia Towaru.
5.3. Sprzedawca jest zobowiązany do wydania Kupującemu paragonu fiskalnego lub paragonu fiskalnego lub innego dokumentu potwierdzającego zapłatę za Towar.
5.4. Kupujący ponosi koszty zapłaty prowizji zgodnie z taryfami wyspecjalizowanego zasobu za przekazanie płatności sprzedającemu.
5.5. Cena produktu podana jest w katalogu. W przypadku błędnego wskazania ceny zamawianego Towaru przez Kupującego, Sprzedawca informuje o tym Kupującego przy pierwszej okazji do potwierdzenia lub anulowania Zamówienia.
5.6. Cena Produktu w Katalogu może zostać zmieniona jednostronnie przez Sprzedawcę, natomiast cena Produktu zamówionego przez Kupującego nie może ulec zmianie.

6. Zamów dostawę
6.1. Dostawa Towaru do Kupującego jest regulowana zgodnie z sekcją strony internetowej
6.2. Na ogólny termin dostawy towarów składa się termin realizacji Zamówienia oraz termin dostawy. Czas realizacji zamówienia - do dwóch dni roboczych. Podany w sklepie internetowym czas dostawy Zamówienia jest orientacyjny i zależy od wybranego sposobu dostawy (przesyłka kurierska na terenie Ukrainy, odbiór własny przez Kupującego ze sklepu Sprzedającego lub dostawa za pośrednictwem firmy specjalizującej się w dostawach ładunków) oraz geograficznego położenia Kupującego lokalizacja.
6.3. Kupujący w obecności kuriera lub w magazynie firmy specjalizującej się w dostarczaniu ładunków dokonuje odbioru zamówionego Towaru pod względem ilościowym, jakościowym i kompletności.
7. Procedura zwrotu towaru.
7.1. Kupujący ma prawo do wymiany zakupionego Towaru na właściwy jakościowo, jeżeli nie odpowiada on kształtem, wymiarami, stylem, kolorem, rozmiarem lub z innych przyczyn nie może nadawać się do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, w terminie 14 dni, nie wliczając dnia zakup.
Wymiany towaru odpowiedniej jakości dokonuje się, jeżeli towar nie był używany, a jego wygląd, opakowanie, właściwości konsumpcyjne, plomby, metki, a także towar lub paragon wydany kupującemu wraz ze sprzedanym towarem zostały zachowane.
7.2. Po otrzymaniu towaru o nieodpowiedniej jakości Kupujący ma prawo żądać wymiany towaru o niskiej jakości na towar o wysokiej jakości. Sprzedawca, w przypadku uzasadnionych roszczeń wobec

jakości Produktu, zaspokoi żądanie Kupującego w terminie dziesięciu dni od dnia złożenia przez Kupującego pisemnej reklamacji oraz zdjęć elektronicznych przedstawiających wady Produktu na adres e-mail return@aromattherapy.com . Reklamacje należy zgłaszać nie później niż 14 dni po otrzymaniu Zamówienia przez Kupującego.
7.3. Jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia Towaru odpowiedniej jakości, Sprzedający zwróci mu kwotę pieniędzy zapłaconą za Towar, pomniejszoną o kwotę kosztów związanych z dostawą Towaru do Kupującego i usunięciem Towaru od Kupującego za dostawa do Sprzedawcy.
7,5. Jeżeli Kupujący odrzuci Towar o nieodpowiedniej jakości, Sprzedający zrekompensuje mu kwotę pieniędzy zapłaconą za Towar, w tym kwotę dostawy Towaru do Kupującego i od Kupującego do Sprzedawcy po zwrocie.
8. Odpowiedzialność stron
8.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności materialnej wykraczającej poza kwoty otrzymane od Kupujących tytułem zapłaty za usługi świadczone przez Towar.
8.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenie warunków dostawy przez firmę specjalizującą się w dostarczaniu ładunków
8.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku działania siły wyższej.
8.4. Strony dołożą wszelkich starań, aby rozstrzygnąć spory wyłącznie w drodze negocjacji.


9. Zamówienie uważa się za zrealizowane:
a) w chwili faktycznego wydania Towaru Kupującemu lub innej osobie, która w momencie dostawy znajdowała się pod adresem wskazanym w zamówieniu i opłaciła Towar przy dostarczeniu Towaru przez kuriera Sprzedawcy;
b) w momencie przeniesienia Tovru Kupującemu przez organizację dostarczającą Towar.COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, klikając akceptuj lub pozostań w tej historii, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie Dalej...

zgadzam się