Polityka prywatności

Korzystając z usług sklepu internetowego aromatherapy.com (dalej Sklep Internetowy) użytkownik wyraża zgodę na Politykę Prywatności. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności według własnego uznania. Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za zapoznanie się z aktualną wersją Polityki Prywatności, według której uregulowane są zasady korzystania ze Sklepu Internetowego. Główne punkty Polityki Prywatności: 1. Sklep Internetowy zbiera pewne dane osobowe o użytkowniku, przy czym to użytkownik decyduje, ile ich podać. 2. Sklep Internetowy zobowiązuje się nie sprzedawać ani nie przekazywać danych osobowych Użytkownika osobom trzecim pod żadnym pozorem, za wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to wyraźnie wymagane przez przepisy prawa (np. na żądanie sądu). 3. Sklep internetowy może wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu kontaktowania się z nim w sprawie ofert handlowych, aktualności oraz innych informacji interesujących użytkowników. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią Polityki Prywatności. Zbieranie danych osobowych W przypadku korzystania z niektórych usług Sklepu Internetowego, np. składania zamówienia, Sklep Internetowy oferuje Użytkownikowi podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie Formularza. Decyzję o skorzystaniu lub odmowie skorzystania z takich usług podejmuje użytkownik. Jeżeli użytkownik chce skorzystać z tych usług, Sklep Internetowy może poprosić go o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz innych informacji identyfikujących użytkownika. W zależności od rodzaju usług podanie niektórych danych osobowych jest obowiązkowe, natomiast podanie innych danych jest dobrowolne. Jeżeli użytkownik nie poda informacji niezbędnych do świadczenia określonej usługi, taka usługa nie może być mu świadczona. Podając informacje w sklepie internetowym wyrażasz zgodę na to, aby informacje te mogły być przesyłane poza granice państwowe Ukrainy, a także były przechowywane i przetwarzane przez sklep internetowy. Wykorzystanie danych osobowych Sklep internetowy zbiera dane osobowe użytkownika w celu pomocy użytkownikowi w uzyskaniu określonych informacji lub usług. W momencie wprowadzenia przez użytkownika swoich danych, stają się one widoczne tylko dla niego i administratora Sklepu Internetowego. Wybór W celu zachowania poufności użytkownik nie jest zobowiązany do przekazywania nam informacji, które mogą powodować niedogodności. Korzystanie z zasobów Sklepu Internetowego jest jednak niemożliwe bez podania niektórych danych osobowych, co jest obowiązkowe. Korzystanie z plików cookie W celu ulepszenia serwisu Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies do rejestrowania (rejestrowania) odwiedzin użytkownika. Plik cookie to mały plik, który jest wysyłany do przeglądarki użytkownika przez serwer sieciowy i może zostać rozpoznany tylko przez serwer, który go wysłał. Pliki takie nie mogą być używane jako programy wykonywalne ani do wprowadzania wirusów. Podczas Twojej wizyty w Sklepie Internetowym administracja Sklepu Internetowego automatycznie udostępnia informacje ze standardowych logów serwera. Obejmuje to adres IP Twojego komputera (lub serwera proxy, jeśli jest używany do uzyskania dostępu do Internetu), nazwę dostawcy Internetu, nazwę domeny, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, informacje o stronie, z której przyszedłeś w Sklepie Internetowym strony Sklepu Internetowego, które odwiedzasz, datę i godzinę tych odwiedzin, pliki, które pobierasz. Informacje te są przez nas analizowane w formie zagregowanej (niepersonalizowanej) w celu analizy odwiedzin Sklepu Internetowego oraz są wykorzystywane przy opracowywaniu propozycji jego ulepszenia i rozwoju. Połączenie między Twoim adresem IP a Twoimi danymi osobowymi nigdy nie jest ujawniane stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Informacje techniczne dotyczące odwiedzin Sklepu Internetowego (bezpersonalizowane) zbierane są również przez zainstalowane na stronie liczniki statystyk. Dane tego typu nie pozwalają na personalną identyfikację użytkownika, to jest zachowana zostanie jego anonimowość, chyba że on sam przekaże Sklepowi Internetowemu informacje o sobie. Roszczenia dotyczące prywatności Jeżeli użytkownik uważa, że Sklep Internetowy nie dopełnił swoich obowiązków przestrzegania niniejszej Polityki Prywatności, może wysłać pismo zza pomocą formularza kontaktowego. Pismo powinno jak najdokładniej opisywać, w jaki sposób Sklep Internetowy zdaniem użytkownika naruszył Politykę Prywatności. Wszystkie reklamacje zostaną odpowiednio rozpatrzone. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z Polityką Prywatności Sklepu Internetowego, wówczas nie zaleca się mu korzystania z usług Sklepu Internetowego.

COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, klikając akceptuj lub pozostań w tej historii, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie Dalej...

zgadzam się