Polityka zwrotów

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin i warunki korzystania z serwisu określają zasady korzystania ze strony sklepu internetowego. Korzystając ze strony sklepu internetowego akceptujesz i zgadzasz się na okoliczności przewidziane w niniejszym Regulaminie.

1. Terminy i definicje:
1.1. Umowa zawarta na odległość to umowa zawarta przez Sprzedawcę z Kupującym (Klientem) z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
1.2. Sklep internetowy – sklep internetowy, który znajduje się w serwisie należącym do Sprzedawcy i posiada adres w sieci Internet aromatherapy.com, na którym prezentowane są Towary oferowane do sprzedaży, warunki płatności, dostawy, zwrotu tych Towarów.
1.3. Zamówienie jest należycie wykonanym i złożonym oświadczeniem woli Kupującego (Klienta), którego celem jest zawarcie umowy sprzedaży detalicznej Towarów oferowanych przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej za pośrednictwem sklepu internetowego.
1.4. Kupujący (Klient) to osoba fizyczna, która nabywa, zamawia, używa lub zamierza nabyć lub zamówić produkty dla potrzeb osobistych niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą. Taka osoba fizyczna musi posiadać wymaganą zdolność do czynności prawnych oraz niezbędne umocowanie do zawierania umów kupna i zamówienia Towarów.
1.5. Sprzedawca jest podmiotem gospodarczym, który zgodnie z umową sprzedaje Towar konsumentowi lub oferuje go do sprzedaży.
1.6. Serwis to strona internetowa znajdująca się w Internecie pod adresem: aromatherapy.com.
1.7. Towar (produkty) – odzież, buty, książki, akcesoria oraz inne grupy towarów znajdujące się w asortymencie prezentowanego w sklepie internetowym, których sprzedaż na odległość nie jest zabroniona w sklepie internetowym. Sprzedawca umożliwia Kupującemu obejrzenie zdjęć (zdjęć) Towarów, którym towarzyszy informacja o głównych cechach produktów (nazwa, kraj pochodzenia, warunki użytkowania itp.) oraz cenie produktów ( Towary)
1.8. Usługa dostawy – osoby trzecie świadczące usługi dostawy Zamówień do Kupującego.
2. Nazwa sprzedającego, dane kontaktowe.
2.1. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą prowadzącym Sklep Internetowy w następujący sposób.
- E-mailem na adres: contact-us@aromattherapy.com .
3. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego contact-us@aromattherapy.com.
3.1. Rejestrując się na stronie sklepu internetowego i zamawiając Towary za pośrednictwem sklepu internetowego, Kupujący oświadcza, że ​​w pełni i bezspornie zgadza się ze wszystkimi postanowieniami i regulaminami zamieszczonymi na tej stronie.
3.2. Ze sklepu internetowego mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia. Kupujący musi posiadać niezbędną zdolność do czynności prawnych oraz niezbędne umocowanie do zawarcia umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem serwisu. Rejestrując się na stronie Sklepu Internetowego oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią oraz posiadasz wymaganą zdolność do czynności prawnych do korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
3.3. Każda osoba poniżej 18 roku życia może korzystać ze sklepu internetowego wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów.
3.4. Kupujący wyraża zgodę na niniejszy Regulamin, wykonując następujące obowiązkowe czynności:
- Złożenie zamówienia na Towary w sposób określony niniejszym Regulaminem;
- Akceptacja i akceptacja przez Kupującego warunków określonych niniejszym Regulaminem, co następuje podczas rejestracji na stronie internetowej Sprzedawcy – założenie konta.
4. Rejestracja w serwisie
4.1. Kupujący ponosi osobistą odpowiedzialność za dokładność, poprawność i prawdziwość informacji podanych przez Kupującego podczas rejestracji w serwisie.
4.2. Każdy, kto rejestruje się i dokonuje zakupów na stronie w sklepie internetowym podaje swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez aromatherapy.com na warunkach określonych w Polityce Prywatności.
4.3. Dokonując zakupu na stronie w sklepie internetowym, Kupujący akceptuje warunki Polityki Prywatności, Regulamin korzystania z serwisu.
5. Procedura składania zamówienia i zakupu Towarów w sklepie internetowym.
5.1. Zamówienia są przyjmowane przez aromatherapy.com. Kupujący składa zamówienie poprzez dodanie produktu do Koszyka.
5.2. przy zamawianiuKupujący musi podać następujące informacje:
- Nazwisko i imię Kupującego lub odbiorcy zamówienia;
- Adres dostawy zamówienia;
- Adres e-mail;
- Dane kontaktowe.
5.3. Strona sklepu internetowego zawiera informacje dotyczące charakterystyki Towarów, cen Towarów, materiałów, z których są wykonane oraz przybliżonej dostępności tych Towarów u Sprzedawcy.
5.4. Zamawiając Towar, Kupujący dokonuje wyboru Towaru z oferowanego przez Sprzedawcę asortymentu określając w szczególności rozmiar, w razie potrzeby kolor, podając inne szczegółowe informacje oraz wskazując ilość zamawianych Towarów.
5.5. Po wybraniu Produktu Kupujący musi kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”.
5.6. Produkt zostaje przeniesiony do Koszyka, który staje się widoczny po kliknięciu ikony koszyka na panelu u góry okna serwisu. Kupujący może przejść do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Do kasy”, który aktywuje stronę, na której widoczne są wszystkie Produkty znajdujące się w koszyku. Kupujący może dodawać lub usuwać, zmieniać ilość Towarów umieszczonych w „Koszyku”.
5.7. W celu zakupu Towarów umieszczonych w Koszyku, Kupujący musi kliknąć w przycisk, aby przejść do „Do kasy”. Po wybraniu opcji „Zamawiam” otworzy się strona, na której Kupujący musi wprowadzić dane niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego Towaru.
5.8. Po wybraniu sposobu dostawy (pod wskazany adres) i wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych (w tym w razie potrzeby danych dotyczących płatności) należy wybrać sposób płatności. Kupujący może wybrać płatność online (płatność kartą przelewem za pośrednictwem Liqpay, Wayforpay lub Paypal)
5.9. Zakończenie składania zamówienia potwierdzane jest kliknięciem przycisku „Złóż zamówienie”, co oznacza potwierdzenie przez Kupującego akceptacji wszystkich warunków określonych na tej stronie sklepu internetowego.
5.10. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia na adres podany w danych logowania.
5.11. Na każdym etapie składania zamówienia do momentu jego realizacji Kupujący może anulować zamówienie poprzez zatrzymanie procesu zamówienia i opuszczenie strony zamówienia. Zamówienie, którego złożenie nie zostało zakończone przez Kupującego nie zostanie przyjęte przez Kupującego do realizacji.
5.12. Sklep może kontaktować się z Kupującym drogą mailową lub pod wskazany numer telefonu w celu wyjaśnienia niejasności, potwierdzenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.
5.13. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Kupującego błędnych danych.
5.14. Szczegółowe warunki dotyczące sposobu płatności za Towar określone są w sekcji „Dostawa i płatność” na stronie Sklepu Internetowego.
6. Dostępność zamawianych Towarów
6.1. Wszystkie Towary oferowane na stronie Sklepu Internetowego znajdują się na stanie magazynowym Sprzedawcy.
6.2. W szczególnych przypadkach (np. gdy wielu Kupujących zamawia ten sam Produkt w tym samym czasie) może on nie być dostępny. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany, że zamówienie nie może zostać zrealizowane w terminie określonym przez Sprzedawcę.
6.3. Opis Produktu znajdujący się na stronie sklepu internetowego zawiera pełną informację o dostępnych rozmiarach. Pozycja o niedostępnym rozmiarze nie może zostać dodana do koszyka, ale może zostać dodana do listy życzeń.
7. Brak możliwości złożenia zamówienia
7.1. W przypadku braku Produktu na stanie magazynowym lub braku możliwości realizacji zamówienia z innego powodu, Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach. W takim przypadku Sprzedawca ma prawo odmówić złożenia zamówienia i dostarczenia Towaru.
7.2. Sprzedający ma prawo odmówić Kupującemu realizacji zamówienia i jego rejestracji w przypadku, gdy Kupujący nie odebrał Towaru z dostawy 2 lub więcej razy z rzędu; jeżeli Kupujący bez uzasadnionej przyczyny odmówił przyjęcia Towaru w przypadku przesyłki kurierskiej; jeśli kurier nie dostarczy przesyłki w ciągu 3 razy, założymy, że chcesz rozwiązać Umowę.
8. Cena Towaru oraz sposoby płatności za zamówienie.
8.1. Ceny podane na stronie sklepu internetowego podane są w hrywien.
8.2. Cena Produktu nie zawiera kosztu dostawy, który uzależniony jest od wybranego sposobu dostarczenia Produktu oraz adresui dostawy.
8.3. Cena Produktu podana na stronie internetowej w momencie składania zamówienia zawiera wszelkie obliczenia podatkowe i jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Kupującego jak i Sprzedawcę. Sprzedawca może jednostronnie zmienić cenę Produktu przed złożeniem zamówienia. Po złożeniu zamówienia cena nie może ulec zmianie, niezależnie od jakichkolwiek korekt cen dokonywanych przez Sklep, a także wszelkich ofert specjalnych lub wyprzedaży z rabatami.
8.4. Sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany cen Produktów dostępnych na stronie Sklepu Internetowego, rozpoczęcia sprzedaży nowych Produktów, wprowadzania i odwoływania promocji na stronie Sklepu Internetowego bądź ich zmiany.
8.7. Płatność za Towar jest możliwa przelewem bankowym przy użyciu karty bankowej.
8.8. Zwróć uwagę! Sklep internetowy nigdy nie wysyła Kupującemu informacji o zmianie konta do wpłaty i konieczności dokonania przelewu na konto Sprzedawcy. W przypadku otrzymania przez Kupującego takiej wiadomości e-mail nie ma potrzeby odpowiadania na nią ani dokonywania jakichkolwiek płatności. Zamiast tego musisz przesłać wiadomość e-mail w niezmienionej postaci na wskazany adres contact-us@aromattherapy.com .
9. Sposoby i koszt dostawy Towarów
9.1. Towar dostarczany jest wyłącznie na terenie Ukrainy. Towar dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich, które Kupujący może wybrać przy zamawianiu towaru - Nova poshta, Ukrposhta, Justin, Meest.
9.2. W przypadku wybrania płatności za Towar po dostarczeniu, realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po jego zarejestrowaniu.
9.3. Jeżeli Kupujący wybrał dostawę pod wskazany adres, a wybrany Towar jest dostępny, czas dostawy wynosi od 1 (jednego) do 11 (jedenastu) dni roboczych od skutecznego złożenia zamówienia (w zależności od regionu i rodzaju dostawy) . Czas dostawy może być dłuższy w przypadku sprzedaży po obniżonych cenach, ofert specjalnych lub akcji specjalnych. Czas dostawy może zostać jednostronnie wydłużony przez Sprzedawcę z różnych przyczyn, o czym Sprzedawca informuje Kupujących na stronie sklepu internetowego.
9.4. Dostawa realizowana jest tylko w dni robocze. Dostawa nie jest realizowana w weekendy i święta, dni wolne od pracy.
9.5. Zwróć uwagę! Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu 100% kwoty do zapłaty zgodnie z zamówieniem na koncie Sprzedawcy. Z tą chwilą rozpoczyna się proces dostawy Towaru do Kupującego.
9.6. Koszt dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy i płatności. Koszt dostawy pokrywa Kupujący osobno i nie jest on wliczony w cenę Produktu.
9.7. W przypadku braku Produktu na stanie magazynowym lub braku możliwości realizacji zamówienia z innego powodu, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Kupującym z propozycjami możliwych rozwiązań. W takim przypadku termin dostawy Towaru wydłuża się i zaczyna być liczony od momentu przybycia Towaru do magazynu.
9.8. Za datę odbioru Towaru uważa się datę podpisania przez Kupującego dokumentów towarzyszących, które potwierdzają fakt odbioru przez Kupującego.
9.9. Własność Towaru, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru Towaru i podpisania przez Kupującego towarzyszących mu dokumentów potwierdzających odbiór Towaru.
9.10. Szczegółowe warunki i warunki dostawy towaru wskazane są w dziale „Płatność i dostawa” na stronie sklepu internetowego.
10. Zwrot Towaru odpowiedniej jakości
10.1. Kupujący ma prawo zwrócić Sprzedającemu Towar odpowiedniej jakości na podobny, jeżeli Towar nie zadowolił go pod względem kształtu, stylu, koloru, wymiarów, rozmiaru lub z innych przyczyn nie może być przez niego używany zgodnie z przeznaczeniem .
10.2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić Towar odpowiedniej jakości w terminie 30 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub osobę przez niego wskazaną (inną niż przewoźnik).
10.3. Kupujący ma prawo do zwrotu Towaru odpowiedniej jakości, pod warunkiem, że nie był on używany, a jego wygląd, właściwości konsumpcyjne, plomby, metki, a także dokument rozliczeniowy wystawiony Kupującemu wraz ze sprzedanym Towarem zostały zachowane. W przypadku, gdy Produkt nie spełnia określonych wymagań, Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany/zwrotu Produktu.
10.4. Produkty niespożywcze odpowiedniej jakości, których wykaz jest zatwierdzony Uchwałą Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 172 z dnia 19.03.1994 r., nie podlegają zwrotowi.
10.6. Kupujący musi wyraźnie poinformować Sprzedawcę o zwrocie Towaru, aby skorzystać z odpowiedniego prawa. W tym celu musi wystąpić o adres e-mail kontakt-us@aromattherapy.com . oraz opisać przyczyny zwrotu Towaru.
10.7. Aby zwrócić Produkt, należy:
- Zapakować zwracany przez Kupującego Towar;
- Produkt nie może być używany, a jego wygląd musi być zachowany.
10.8. Kupujący odsyła Towar oraz należycie wypełnione dokumenty zwrotu na adres wskazany przez Sprzedawcę w odpowiedzi na elektroniczne wezwanie. Kupujący ma obowiązek dokonać faktycznej wysyłki Towaru odpowiedniej jakości nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o skorzystaniu z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu Towaru. Termin zwrotu uważa się za nieprzekroczony, jeżeli Kupujący odeśle Towar przed upływem 14-dniowego okresu zwrotu określonego w niniejszej klauzuli.
10.9. Zwrot Towaru odpowiedniej jakości odbywa się na koszt Kupującego.
10.10. W przypadku rozwiązania umowy sprzedaży i zwrotu Towaru Kupującemu, Sprzedający zwróci Kupującemu koszt Towaru. Termin zwrotu wartości Towaru przez Sprzedawcę nie przekracza 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia od Kupującego o wykonaniu przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, jednak w żadnym wypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru przez Sprzedawcę. Termin ten może zostać przedłużony przez Sprzedawcę.
10.11. Zwrot wartości Towaru następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie zaproponowane przez Sprzedawcę. W każdym przypadku Kupujący nie zostanie obciążony opłatą związaną ze zwrotem.
10.12. W każdym przypadku Sprzedawca nie może dokonać zwrotu ceny Produktu do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego potwierdzenia zwrotu Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10.13. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia stanu, właściwości i działania Towaru.
11. Okresy gwarancyjne i zgłaszanie reklamacji
11.1. Reklamacja może zostać złożona tylko wtedy, gdy wada zostanie stwierdzona niezwłocznie i wada powoduje niezgodność Towaru z warunkami umowy (określonymi na tej stronie). Odmienność elementów konstrukcyjnych lub wzorniczych od podanych w opisie w Serwisie nie jest oznaką złej jakości Produktu.
11.3. Po podpisaniu dokumentów towarzyszących reklamacje dotyczące wad zewnętrznych Produktu, jego ilości, kompletności nie będą uwzględniane. Oznacza to, że od momentu dostarczenia Towaru do momentu podpisania dokumentów towarzyszących, Kupujący musi dokonać oględzin wyglądu Towaru, sprawdzić ilość i kompletność Towaru zgodnie ze złożonym zamówieniem.
11.4. Przesyłane reklamacje (reklamacje) muszą wskazywać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do identyfikacji zamówienia. Reklamację (reklamację) można złożyć na adres e-mail contact-us@aromattherapy.com. Sprzedający ma prawo zażądać dodatkowych informacji w celu rozpatrzenia reklamacji Kupującego.
11,5. Kupujący musi przestrzegać warunków (zasad) użytkowania Produktu, które są wskazane przez producenta na odpowiednich etykietach wewnętrznych umieszczonych na Produkcie.
11.8. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania, a Kupujący jest informowany o jej wyniku.
11.9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonej reklamacji koszt Towaru jest zwracany, a potwierdzone koszty odesłania Towaru o nieodpowiedniej jakości do Sprzedawcy.
11.10. W przypadku odrzucenia reklamacji Kupujący otrzymuje wiadomość wyjaśniającą, że reklamacja została uznana za nieuzasadnioną oraz przyczyny uznania reklamacji za bezzasadne.
12. Poufność, ochrona i przetwarzanie danych osobowych
12.1. Rejestrując się na stronie internetowej Sprzedawcy, składając Zamówienie na Towar, Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych (gromadzenie, rejestracja, gromadzenie, przechowywanie, adaptacja, zmiana, odnawianie, wykorzystywanie, dystrybucja, depersonalizacja, niszczenie).
12.2. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez aromatherapy.com jest dobrowolne, jednak bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niemożliwe jest dokonanie rejestracji i dokonanie zakupu na stronie sklepu internetowego. Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych ddostępne w sekcji „Polityka prywatności” na stronie sklepu internetowego.
12.3. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie danych osobowych Kupującego, a także innych informacji Kupujących, o których Sprzedający dowiedział się w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem przypadków, gdy informacje te:
- jest publicznie dostępny;
- ujawnione za zgodą Kupującego;
- wymaga ujawnienia w przypadkach przewidzianych przez prawo i/lub po otrzymaniu żądania od uprawnionych organów państwowych.
12.4. Sprzedawca ma prawo stosować technologię „cookies”. Pliki „cookies” nie zawierają informacji poufnych i nie są przekazywane podmiotom trzecim.
12,5. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
12.6. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz ich przekazanie podmiotowi trzeciemu w celu otrzymywania od aromatherapy.com informacji handlowych np. o ofertach specjalnych.
13. Prawo własności intelektualnej
13.1. Wszelkie informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego, jakikolwiek kod komputerowy zawierający Stronę, elementy Strony należą do Sprzedawcy na mocy praw własności intelektualnej. Nie możesz kopiować, reprodukować, przesyłać, publikować ani w inny sposób rozpowszechniać stron internetowych lub materiałów Witryny, ani kodu komputerowego lub elementów Witryny, z wyjątkiem użytku osobistego, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
14. Zmiany niniejszego Regulaminu
14.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Takie zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej, chyba że sam Regulamin przewiduje inny termin wejścia w życie.

COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, klikając akceptuj lub pozostań w tej historii, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie Dalej...

zgadzam się